Kirken er åben i sommertiden (det vil sige fra sidste weekend i marts til sidste weekend i oktober) 08.00-20.00 og vintertiden fra 08.00-16.00.

Præsterækken i Vålse kirke - se listen i PDF

Vålse kirke, bygget i første halvdel af 12-tallet, er som den ene af to kirker viet til Sankt Olav, en vikingekonge, som blev martyr. Han kan ses på den 3-fløjede altertavle fra 1450, trædende på en slange. 

Døbefonten er af granit og helt enkelt udført. Det gamle dåbsfad er fra 1649 og viser syndefaldet. Prædikestolen er udført af Jørgen Ringnis i 1631. En af billedskærererens tidligste arbejder – en prædikestol med fine, små motiver, der fortæller om Jesu liv.  

Den syvarmede lysestage blev i 1912 skænket af Vålse sogns beboere "til erindring om Vålse sogns bevarelse som selvstændigt kirkesogn". På tårnet kan man se pastoratets eneste tårnur. Den stammer fra Nykøbing slot, som blev nedrevet i 1767.