NORDVESTFALSTER PASTORAT

Velkommen til Nordvestfalster pastorat og sogn. Et pastorat, der omkranses af Guldborgsund i vest og Storstrømmen i nord og med 2 broer, som bindeled til de nærliggende øer. 1 sogn med 6 kirker. 6 fantastiske kirker med hver sit særpræg. Klik her og læs mere om vore spændende kirker.

6 kirker – vidt forskellige – herlige steder at besøge som kirkegænger eller turist. smiley

Hvis man ønsker kirkebil til vore gudstjenester eller arrangementer og bor i Nordvestfalster pastorat, så kan man ringe til Bjarnes taxi på tlf. 54 43 55 24 dagen i forvejen, helst inden kl. 10.

BØRNEVENLIG 3-i-1 PAKKE I VÅLSE

Menighedsrådet inviterer til børnevenlig spaghettigudstjeneste og underholdning i Vålse sognehus den 23. marts.

Den dag behøver du ikke at tænke på at lave aftensmad. Du skal bare melde dig til hos Dorte per SMS på 21 32 22 58, hvis du ønsker at blive til spisning. Der inviteres nemlig til fællesspisning efter gudstjenesten, som handler om frø og korn og er tilrettelagt for både børn og voksne.

Det hele foregår i sognehusets konfirmandstue i Vålse på torsdag den 23. marts kl. 17.

Sognepræst Dorte Hedegaard forklarer: ”Spaghetti bliver jo lavet af korn. Derfor vil jeg fortælle en lille historie om frø og korn. Vi synger også sange der handler om frø, bl.a. en argentinsk børnesang.”

”Børnene, og de voksne, får lejlighed til at så frø i en lille potte og få den med hjem. De efterfølgende uger bliver det spændende, hvordan frøene udvikler sig til planter og til hvilke planter. Man er velkommen til at dele billeder af planterne på vores Facebook side”, fortsætter hun.

Afsluttende oplyser præsten: ”Efter gudstjenesten spiser vi spaghetti og kødsovs. Vi er færdige ca. kl. 19. Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig til mig.”

Vi ser frem til at se jer.

 

 

TRADITIONELLE SKIDNE ÆG SKÆRTORSDAGSAFTEN

I Vålse er der tradition for, at have fællesspisning af retten "skidne æg" efter Skærtorsdagsgudstjenesten der foregår kl. 17 i Vålse kirke. Under gudstjenesten bliver den flotte altertavle lukket som optakt til Langfredag og påsken. 

 

 

ÅRSMØDE I NORDVESTFALSTER SOGNS MENIGHEDSPLEJE

Søndag den 16. april er der årsmøde i menighedsplejen efter gudstjenesten i Kippinge Kirke som starter kl. 11.

Mødet foregår i graverboligen og der bydes på en let frokost.

Dagsorden som følger:

• Valg af dirigent

• Valg af referent

• Valg af stemmetællere

• Bestyrelsens beretning

• Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

• Budget for indeværende regnskabsår

• Indkomne forslag

• Valg at bestyrelsesmedlemmer

• Valg af revisor

• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleanter

• Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 27. marts skriftligt på mail: menighedsplejen@nvfp.dk eller hos formanden Annette True, Kippingevej 28, 4840 Nørre Alslev.

DETTE BLEV BESLUTTET PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDET


Kontakt os

  • Nordvestfalster Pastorat
  • Find adresser, tlf.numre og mailadresser i menuen under Kontakt

 

Sociale links