NORDVESTFALSTER PASTORAT

Velkommen til Nordvestfalster pastorat og sogn. Et pastorat, der omkranses af Guldborgsund i vest og Storstrømmen i nord og med 2 broer, som bindeled til de nærliggende øer. 1 sogn med 6 kirker. 6 fantastiske kirker med hver sit særpræg. Klik her og læs mere om vore spændende kirker.

6 kirker – vidt forskellige – herlige steder at besøge som kirkegænger eller turist. smiley

Hvis man ønsker kirkebil til vore gudstjenester eller arrangementer og bor i Nordvestfalster pastorat, så kan man ringe til Bjarnes taxi på tlf. 54 43 55 24 dagen i forvejen, helst inden kl. 10.

AKTUELT FRA PRÆSTERNE

Vi afventer stadig Kirkeministeriets opdaterede vejledning. Derfor handler vi indtil videre efter den gældende. 

Arealkrav er 7,5 m2 per kirkegænger. Gudstjenesterne og kirkelige handlinger må ikke vare mere end 30 minutter. Der er ikke fællessang. Der er ikke altergang. Det betyder at vi må maks tillade følgende antal kirkegængere i kirkerne:

Nr. Vedby: 32

Brarup: 26

Vålse: 24

Kippinge: 22

Stadager: 20

Gyldenbjerg: 18

Afstandskrav mellem kirkegængerne skal være minimum 2 meter. (Familier undtaget)

Dette gælder foreløbig til andet bliver udmeldt fra kirkeministeriet. Hold dig orienteret. 

HVAD SKER DER PÅ STADAGER KIRKEGÅRD?

"Nu er vi i gang med at renovere Stadager kirkegård." siger Frede Hansen fra kirke- og kirkegårdsudvalget i Nordvestfalster menighedsråd.

I Brarup har man lavet lapidarier til gamle gravsten forskellige steder på kirkegården og plantet en række træer, som ikke bliver så høje, er langsom voksende og får en søjleform. Man kan se disse træer bl.a. på Nr. Alslev kirkegård.

På Gyldenbjerg kirkegård er man ikke helt færdig med renoveringen. Ifølge Frede Hansen skal "første bølge" af renoveringen af alle 6 kirkegårde i pastoratet først gøres færdig, inden man går i gang med en opfølgning.

Nu er turen altså kommet til Stadager.

                                                                             Foto: Frede Hansen

På den sydlige del af kirkegården er graverne i gang med at rydde nogle gravsteder. Hække og beplantningen fjernes og gravstenene vil blive flyttet til lapidariet på den nordlige del af kirkegården.

                                                                            Foto: Frede Hansen

Nogle pæne buske vil blive stående. Om der sås græs, lægges perlesten eller noget tredje, vil man tage stilling til når vi når foråret. Der er afsat et beløb til hver kirkegård til indkøb af planter og graverne vil selv kunne bestemme, hvad de ønsker at plante. Rådgivning får de af forhenværende graver ved Vålse kirke, Henning Rasmussen, som er gartneruddannet.

 

FORMIDDAGSHØJSKOLE FLYTTET TIL EFTERÅRET

Grundet Covid 19 bliver der ikke nogen formiddagshøjskole her i foråret.

Derfor skubber vi formiddagshøjskolen til efteråret, hvor vi forhåbentlig igen kan forsamles, synge og drikke kaffe i fællesskab igen.
 
Det betyder, at der bliver formiddagshøjskole på følgende datoer:
Torsdag d. 9. september: Om Sønderjylland, grænseland og genforeningen
Torsdag d. 14. oktober: Om Astrid Lindgren ved Kim Eriksen
Torsdag. d. 18. nobember: Om den nye højskolesangbog ved Jane Borello og kor

 

VEDRØRENDE KØREKORTSAPP

Vi gør opmærksom på, at der på kirkekontoret i Nordvestfalster sogn ikke accepteres den nye kørekortsapp som billedlegitimation.
Derfor må vi bede dig om at bruge en anden legitimation med billede.