DET SKER I PASTORATET

Velkommen til en formiddag med højskolesang, foredrag om kirke, kunst, og historie og morgenmad...Læs mere


provstiet har udgivet et nyt takstblad for kirkegårdene, som også kommer til at gælde i vores pastorat.Læs mere


hvis du skal have fat i kordegnen på kirkekontoret, skal du bruge det nye nummer 23 41 10 28.Læs mere


Har I et gravsted på et af kirkegårdene som udløber, så får I brev fra kirkegårdskontoret.Læs mere


Til toppen

DE 3 NÆSTE BEGIVENHEDER

22.01.2017: HØJMESSE BRARUP

22.01.2017: HØJMESSE GYLDENBJERG

29.01.2017: HØJMESSE STADAGER

HVAD HAR VI AF AKTIVITETER FOR JER?

Hvad der rører sig her i pastoratet kan du finde til venstre under "Det sker..."

Her bliver der annonceret specialgudstjenester, koncerter, foredrag, gruppeaktiviteter, menighedsrådsmøder og meget mere.

GUDSTJENESTE OVERSIGT

Her finder du et overblik over kommende gudstjenester i pastoratet som ikke er med i listen til højre.

KONTAKTADRESSER OG TELEFONNUMRE

NYHEDSBREV

Få mere at vide om f. eks. dåb, navneændring, vielse, eller begravelse

Hvad gør vi når...

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

NYT FRA VALG- BESTYRELSEN

Som I sikkert ved, er vi for tiden kun 5 i menighedsrådet. Vi skal være 12. Derfor skal der være suppleringsvalg til menighedsrådet i Stadager, Brarup, Kippinge og Vålse sogne den 14. marts 2017. (Se retningslinjer for suppleringsvalget her)

Der bliver orienteringsmøde mandag den 16. jan. kl. 19.00 2017 i graverboligen ved Kippinge kirke med efterfølgende opstillingsmøde, hvor vi håber at få etableret et fuldtalligt menighedsråd.

Her i løbet af vinteren skal vi i gang med at få ansat en administrationsmedarbejder, der kan tage sig af alt det kontormæssige, en lettelse for os og nye menighedsrådsmedlemmer, som dermed får mere tid til det kirkelige arbejde og slipper for en stor del af administrationsarbejdet.   

Dagsorden for orienteringsmøde den 16. januar kl. 19  

MØDEREFERATER med BILAG kan ses på kirkekontoret Egensevej 3, Vålse, 4840 Nørre Alslev

FOTOALBUM

Se pastoratets fotoalbum fra forskellige arrangementer


KALENDER

BegivenhedDato

HØJMESSE BRARUP

Salmer: 2, 337 52 – melodi: A.P. Berggreen Prædiken 27 697 – melodi: Meiningen

22. jan 10:30
11:30
22. jan 10:30 -
11:30

HØJMESSE GYLDENBJERG

22. jan 10:30
11:30
22. jan 10:30 -
11:30

HØJMESSE STADAGER

29. jan 10:30
11:30
29. jan 10:30 -
11:30

HØJMESSE VÅLSE

29. jan 10:30
11:30
29. jan 10:30 -
11:30

KONCERT GUDSTJENESTE NØRRE VEDBY

Organisten ved Sakskøbing kirke, Flemming Christian Hansen, kommer og spiller …

29. jan 19:00
20:00
29. jan 19:00 -
20:00

MORGENGUDSTJENESTE BRARUP

5. feb 09:00
10:00
5. feb 09:00 -
10:00

G-DAG KIPPINGE

5. feb 10:30
11:30
5. feb 10:30 -
11:30

HØJMESSE NØRRE VEDBY

5. feb 10:30
11:30
5. feb 10:30 -
11:30

MORGENGUDSTJENESTE GYLDENBJERG

12. feb 09:00
10:00
12. feb 09:00 -
10:00

HØJMESSE VÅLSE

12. feb 10:30
11:30
12. feb 10:30 -
11:30

GUDSTJENESTE NØRRE VEDBY

19. feb 09:30
10:30
19. feb 09:30 -
10:30

HØJMESSE STADAGER

26. feb 10:30
11:30
26. feb 10:30 -
11:30

PASTORATETS KIRKER

brakir
Gyld.kir
Nr. Vedb ki
Stadkir
Vaalsekir
kippinge kirke udv.
altert.
altertavle
doebefont
flyvergrav
font m tekst
kildedag 2013 015
altertavle m tekst
doebefont 01
font m tekst
jesus medaljon
kippinge orgelpulpitur fra 1630
stoler.
triumfvaeg 2
kaellingen riser fanden